Functioneel Beheerder

 • Software ontwikkelaar
 • Rijswijk
 • Deeltijd
 • $TBD
Solliciteer voor: 19-01-2021

Omschrijving

Gemeente Rijswijk een groeiende organisatie
De Gemeente Rijswijk is een groeiende gemeente en erkent het toenemende belang en complexiteit van haar Informatievoorziening. Om die reden is het Functioneel Beheer per 1 januari 2018 gecentraliseerd, zodat het team krachten kan bundelen en verder kan bouwen aan de professionalisering van het team en de dienstverlening.

Team Informatie
Binnen het Team Informatie vindt het beheer van onze informatievoorziening, de documentaire informatievoorziening en de basisregistraties plaats. Verder draait het Team Informatie mee in projecten met als doel de informatievoorziening te innoveren. Tot slot, voorziet het Team Informatie onze interne klanten van adviezen over alles wat met de informatiehuishouding van de gemeentelijke organisatie te maken heeft. Je kunt daarbij onder andere denken aan: informatiebeleid- en architectuur, automatisering en gegevensbeheer.

Het Technisch Beheer is uitbesteed aan een Bedrijfsvoeringorganisatie in samenwerking met de Gemeente Delft.

Opdracht
Bij de Gemeente Rijswijk wordt het Functioneel Beheer van de taak-specifieke applicaties centraal uitgevoerd bij het Team Informatie. In verband met de professionalisering van het team, zijn wij op zoek naar een ambitieuze en energieke Functioneel Beheerder voor het Functioneel Beheer van een aantal taak-specifieke applicaties binnen de verschillende domeinen.

De Functioneel Beheerder is namens de proceseigenaren verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van één of meerdere taak-specifieke applicaties binnen een deel van de organisatie. De Functioneel Beheerder streeft op operationeel niveau, binnen gegeven kaders, de volgende doelstellingen na:

 • Zorgen voor ongestoord en optimaal gebruik van de taak-specifieke applicaties;
 • Vertalen van business wensen in noodzakelijke wijzigingen;
 • Behartigen van het belang van de business in (IT-)projecten;
 • Zorgen voor het geruisloos in productie nemen van nieuwe en gewijzigde applicaties.

Het Functioneel Beheer vormt de intermediair tussen de business en IT. Met de business worden afspraken gemaakt over de te leveren dienstverlening en daarnaast wordt afgestemd en geadviseerd over wijzigingen en het prioriteren daarvan. Richting de gebruikers heeft Functioneel Beheer een ondersteunende rol. Vanuit de intermediairpositie heeft het Functioneel Beheer daarnaast ook contacten met, en een coördinerende rol richting IT-leveranciers en de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Verantwoordelijkheden

De primaire verantwoordelijkheden van de Functioneel beheerder zijn als volgt:

 • Gebruiksbeheer;
 • Wijzigingenbeheer;
 • Functionaliteitenbeheer;
 • Behoeftemanagement.

Daarnaast wordt een actieve houding verwacht in het professionaliseringstraject. Daarmee inspireer je collega functioneel beheerders.

Vakkennis

 • Kennis van informatie analyse methoden en technieken;
 • Kennis van geautomatiseerde tools voor rapportage en analyse;
 • Kennis van technieken voor Administratieve Organisatie;
 • Ervaring m.b.t. het testen van systemen.

Sociale vaardigheden   

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Samenwerken in teamverband;
 • Servicegericht;
 • Serieuze gesprekspartner voor de business.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
2. Kandidaat is bereid om kosteloos in dienst te treden gedurende- of na afloop van de verlengingsperiode;

Banen die jij interessant zou kunnen vinden

This position is only available for English Speaking Professionals

 • Monitoring and Evaluation
 • $TBD
 • Home Based
 • 04-01-2021
Deeltijd

Hoofd Financiele Administratie

 • Finance
 • $PM
 • Utrecht
 • 04-01-2021
Full time

Functioneel Beheerder

 • IT
 • $TBD
 • Rijswijk
 • 05-01-2021
Deeltijd