Accountancy

Accountancy & Assurance

Als gecertificeerde accountants kunnen wij diverse controle- en andere assuranceopdrachten voor u uitvoeren. Wij hebben ervaring met de volgende werkzaamheden:

  • Controle jaarrekening en andere financiële verantwoordingen
  • Beoordelingsopdrachten
  • Controle subsidieverantwoordingen, zoals voor de IND, loonkostensubsidie, WMO en Jeugdwet, ESF en NOW-regeling
  • Controleverklaring over de naleving van diverse wet- en regelgeving
  • Prognoses en liquiditeitsbegrotingen