Accountancy

Als lijd van het NBA en erkend accountantskantoor kunnen wij diverse accountantscontrolewerkzaamheden voor u verrichten, hierbij valt te denken aan:

  • Controle van de jaarekening en andere financiële overzichten
  • Beoordelingsopdrachten
  • Samenstelwerkzaamheden
  • Subsidieverklaringen, zoals voor de NOW-regeling, NIWO-vergunningen, IND-verklaring en huurinkomsten.
  • Overige controle en assurancewerkzaamheden